Dit forløb

Før du kommer i butikken, har du været hos din øre-, næse-, halslæge, som har fundet, at du har behov for høreapparater, og du har fået en skriftlig henvisning hertil. Evt. kan du benytte dig af butikkens tilknyttede speciallæge, som har klinik på Frederikssundsvej 154 D, 1. th. Tidsbestilling på tlf.: 38286080. Der behøves ikke henvisning fra egen læge.  Vi har herefter talt sammen om de forskellige muligheder. Vælger du privat høreapparatudlevering vil første besøg på Frederiksundsvej vare ca. 1 time. Efter at have mødt din audiograf, snakker i om i hvilke situationer, at du eller dine omgivelser er mest generet af den nedsatte hørelse, og du ser et udvalg af høreapparatmuligheder, hvor valget heraf afhænger af det du finder mest tiltrækkende, men også hvilke muligheder du har i forhold til din høreevne.

 Herefter kommer du ind i lydboksen, hvor du får lavet en grundig høreprøve inklusiv en talehøreprøve, som er nødvendig for at kunne vejlede dig i det rette valg af høreapparat. Som ved køb af briller, hvor glasstyrken tilpasses synsevnen, er det overordentligt vigtigt at høreapparatet udvælges og tilpasses individuelt til høreevnen. Derfor benytter vi meget tid til denne proces, da lyden ellers kan forvrænges, eller høreapparatet hyler, som sikkert mange kender til fra andre i deres omgivelser.

  

Nu sidder vi lidt ned i den hyggelige kaffestue, hvor vi snakker lidt mere grundigt om, i hvilke situationer, du er generet af din nedsatte hørelse. Audiografen råder dig herefter, ud fra sin mangeårige erfaring, til hvilke apparater der bedst ville kunne hjælpe dig i disse situationer. Behovet her kan være meget forskellig. Er du erhvervsaktiv, går til mange foredrag, undervisning, teater, musisk interesseret, friluftsmenneske m.m. En del af vores kunder har helbredstilskud, som dækker en procentdel af egenbetalingen på høreapparaterne. Er du medlem af ”Sygeforsikringen Danmark”, gives der tilskud, som gør, at der kan vælges et teknisk set bedre apparat og endelig kan der tilkøbes mulighed for de helt nye, meget avancerede apparater, som naturligvis giver dig de bedste muligheder for den bedste hørelse, som kan tilbydes til dato.

 

Efter apparatvalg vil der i nogle tilfælde være behov for aftryk af øregangen, så høreapparatet kan få den helt korrekte facon. Det gælder både hvis der vælges ørehænger og hvis der vælges i-øret-apparat. Mange vælger i dag den mulighed for at kunne benytte sig af et apparat med åben løsning, som udover mange andre fordele ikke behøver tilpasning af facon, idet en lille slange går fra øret til øregangen. Dette apparatvalg giver dig mulighed for at få høreapparat allerede ved denne første kontakt til butikken, hvis tilskuddet allerede er givet af kommunen. Der aftales ellers normalt herefter ny tid til tilpasning af dit individuelle tilpassede høreapparat.

  

  Ved næste besøg møder du på Brønshøjvej 4. I et af vores tilpasningsrum indstiller vi dit høreapparat, så styrken passer til din høreevne, men der behøves en finindstilling som først foregår i dette stille lokale. Der behøves ofte også justering i mere støjfyldte omgivelser, og her kan eksempelvis gadestøjen udenfor butikken benyttes. Endvidere kontrolleres din forbedring af taleforståelsen, ved at du gentager en række ord, som præsenteres i støj i tilpasningsrummet uden og med høreapparat til sammenligning af taleforståelsen før og efter høreapparatbrug.I tilpasningsrummet eller butikkens hyggelige kaffestue får du herefter gennemgang og instruktion i brug af høreapparatet, pasning heraf, batteriskift, slangeskift, hvordan du får mest glæde af høreapparatet, hvad du må gøre for bedst at kunne tilvænne dig brug af apparat m.m. De spørgsmål du måtte have, kan du her få afklaring på. Dette besøg kræver tillige erfaringsmæssigt ca. 1 time.Nu har du brugt dit nye høreapparat i ca. 1 måned og tilvænnet dig de nye lyde, både dem du gerne ville kunne høre igen, men jo også den støj, som du i nogen tid har sluppet for at kunne høre. Du har måske nogle spørgsmål eller måske har du behov for korrektion af lydniveauet. Derfor har du fået en tid til efterkontrol på Brønshøjvej, hvor en sidste finjustering og samtale om apparatet kan foregå udfra de erfaringer du har haft. Det kan også være fornuftigt at aftale en tid med hørepædagogerne fra kommunen. Her kan audiolograferne vejlede.

 

Du er nu forhåbentlig tilfreds med din høreforbedring. Der kan dog opstå problemer, og du er da velkommen til at kontakte os enten telefonisk eller ved fremmøde. Kan vi ikke tilfredsstille dine forventninger efter evt. afprøvning af flere typer høreapparater gives tilskud og evt. betalte penge for et mere avanceret apparat retur indenfor en prøveperiode på 2 måneder.

"Ørelægens Hørehjælp" ønsker på denne måde, at borgeren altid opnår det bedst mulige høreresultat gennem en tæt og nem kontakt til alle de tilbud, som er nødvendige for både den professionelle behandling og rådgivning samt den lige nødvendige gode service, garanti og tryghed for den enkelte høreapparatbruger. Ørelægens Hørehjælp er tilknyttet HØPA, som er foreningen af høreapparatbehandlende praktiserende øre-næse-halslæger.

Center for Specialundervisning af voksne i Københavns Kommune og Kommunikationscentret i Hellerup og Hillerød stiller Hørepædagog til rådighed. I samråd med medarbejderne i Ørelægens Hørehjælp aftales konsultation. Dette tilbud gælder alle borgere, som har et hørepædagogisk problem i forbindelse med høreapparatbrug. Der kan ved behov aftales hjemmebesøg.